Розвиваєте deep tech?

Ми допоможемо на
будь-якому етапі!

Venture Creation Course

Venture Creation Course

Курс познайомить із теоретичними аспектами ведення бізнесу, а в наступному семестрі вже зі створеною командою будете працювати над власним проєктом і готувати його на міжнародний стартапконкурс.

Для кого: охочі зрозуміти інноваційний бізнес від теорії до практики, без попередньої підготовки

Мова викладання: англ мова матеріалів + україномовні консультації

Хто викладає: Арктичний університет Тромсо, Технічний університет Варни КАУ, венчурний фонд G-Force

Коли: слідкуйте у розіді Події

Дає кредити?: Так, можна зарахувати як вибіркову дисципліну

Цей курс для вас, якщо:

По завершенню курсу ви отримаєте:

Навчальна програма курсу:

Тема 1. Вступ: основи здорового бізнесу
Тут сутність сталого розвитку та концепція сталого розвитку розглядаються з точки зору тріади - бізнес, суспільство та навколишнє середовище. Цілі та стратегії сталого розвитку ООН та ЄС, а також їх трансформація в ключові політики ЄС, проведено паралелі з розвитком бізнесу в їхньому контексті. Розкрито суть таксономії ЄС та причини зростаючого інтересу бізнесу до її впровадження. Розглянуто основні представлені основні методи, що використовуються для вимірювання стійкості бізнесу. Курс також знайомить з підприємництво як управлінську концепцію та представлено алгоритм генерування раціональних ідей для для розвитку сталого бізнесу.


Тема 2. Командні стартапи
Венчурні інвестори часто заявляють, що вони інвестують в управлінську команду, а не в технологію, а це означає, що що успіх стартапу залежить від команди. Перед початком створення венчурного підприємства важливо укласти засновницьку угоду, яка враховує всі питання роботи команди. Інструменти наділення повноваженнями та широко використовуються для закріплення відповідальності та ролей кожного члена команди засновників. Існує п'ять важливих функцій, які виконує кожна компанія, і стартап не є винятком - кожна функція повинна бути закріплена за членом команди, і для цього використовуються певні техніки. Комунікація та лідерство в стартапі вимагає навичок та емоційного інтелекту для забезпечення розвитку команди та залучення стейкхолдерів.


Тема 3. Вступ до бізнес-моделей/Бізнес-дизайн, орієнтований на Землю
З цієї теми студенти зможуть дізнатися про успішні бізнес-моделі, які можна застосувати до стартап-компаній, основні елементи бізнес-моделі, а також про те, як створити власну успішну бізнес-модель.
Ви також дізнаєтесь, як застосовувати ваші нові технологічні методи найбільш ефективно на ринку, як підготувати ідеальний бізнес-план, який допоможе вам знайти інвесторів, необхідних для реалізації вашої ідеї.


Тема 4. Аналіз ринку
Аналіз ринку заглиблюється у всебічне вивчення різних аспектів, пов'язаних з оцінкою ринкової динаміки та тенденцій. Він вивчає такі важливі питання, як визначення вподобань і потреб споживачів, розуміння стратегій конкурентів, оцінка розміру ринку та потенціалу його зростання, а також прогнозування попиту у майбутньому. Ця тема охоплює методології збору, інтерпретації даних та отримання практичних висновків з маркетингових досліджень. Крім того, вона заглиблюється в значення сегментації ринку, орієнтації на конкретні групи споживачів та розробку ефективних маркетингових стратегій на основі отриманих знань. Тема має на меті озброїти слухачів аналітичними інструментами, необхідними для прийняття обґрунтованих бізнес-рішень, використання можливостей та пом'якшення ризиків у різноманітних ринкових середовищах.


Тема 5. Мінімальний життєздатний продукт та продуктові ітерації
Ця тема розглядає продукт та його життєвий цикл у контексті концепції сталого розвитку та переходу до економіки замкнутого циклу.
У темі представлені різні методи розрахунку собівартості продукту, і це робиться в контексті обговорюваних питань.Тема 6. Залучення клієнтів і брендинг
Маркетинговий сегмент курсу присвячений вибору оптимальних каналів розповсюдження, застосуванню тактики просування за допомогою цифрового маркетингу та традиційної реклами, наголошуючи при цьому на унікальних ціннісних пропозиціях. Крім того, у ньому досліджується розвиток постійної взаємодії та лояльності клієнтів, використання зворотного зв’язку для вдосконалення продуктів і розподіл бюджету разом із відстеженням рентабельності інвестицій. Крім того, це підкреслює першочергову важливість стратегічного брендингу у формуванні сильної та впізнаваної ідентичності, яка резонує з аудиторією. Звертаючись до цих аспектів, студенти будуть добре підготовлені до створення комплексного ринкового плану, узгоджуючи продукт свого стартапу з цільовою аудиторією та використовуючи ефективні маркетингові стратегії для досягнення успіху в конкурентному ринковому середовищі.


Тема 7/8. Фінансове планування.
Представлено загальний план організації та проведення фінансового аналізу всередині компанії.
Обговорюються ключові показники, що характеризують стан і діяльність бізнесу. Наведено зв'язки та залежності між досліджуваними показниками. У темі також розглядаються компанії-стартапи як об’єкти для раціонального інвестування.


Тема 9. Правові та податкові аспекти ведення бізнесу
У цій темі розглядаються питання, пов'язані з реєстрацією комерційної компанії, податкова політика в європейській країні, правові аспекти діяльності нової компанії. Обговорюються різні можливості фінансування підприємницької діяльності, включаючи як кредитне фінансування, так і кошти Європейських структурних та інвестиційних фондів. Також представлені можливості для практичного навчання та отримання досвіду для молодих підприємців за програмою «Еразмус для молодих підприємців». Зміст цієї теми буде адаптовано до особливостей регіону.


Тема 10. Інвестиційна готовність та залучення коштів
З цієї теми студенти дізнаються про різні типи інвесторів, як працюють інвестиційні фонди та як знайти відповідного інвестора для реалізації стартапу. Студенти також ознайомляться з різними варіантами фінансування стартап-бізнесу та можливостями фінансування стартапів.


На вас чекає: щотижневі онлайн-заняття з національними репетиторами українською, болгарською чи англійською мовами. 2 міжнародні мережеві сесії для формування команд для курсу Venture Creation Course. Про проєкт SEEDPlus.

ЩО РОБИТИ ДАЛІ?

МОЖНА ОБИРАТИ КІЛЬКА ОПЦІЙ В РІЗНИХ КОМБІНАЦІЯХ :

1. Реєстрація на порталі.

2. Заповнити форму попередньої реєстрації

3. Бажаєте отримати консультацію: е-mail: o.voropai@kau.edu.ua

По всім питанням заповніть, будь ласка, форму