Цифрові двійники для передових матеріалів і стійких конструкцій

Цифрові двійники для передових матеріалів і стійких конструкцій

07 Червня 2024

Рівень: просунутий
Мова: англійська
Формат: онлайн
Тривалість курсу: 15 годин (0,5 ECTS)

Старт: з 07.06.2024 (самостійне проходження)

Доступність: самостійне навчання на основі відео та текстових матеріалів на платформі eduportal.kau.org.ua, проходження фінального тестування;
Цільова аудиторія: Студенти, аспіранти та дослідники спеціальностей матеріалознавство, машинобудування та штучний інтелект.

Реєстрація.

Викладач: д-р техн. наук, Олексій Міленін,  провідний науковий співробітник Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона Національної академії наук України, Відділ математичних методів дослідження фізико-хімічних процесів у зварюванні та спеціальній електрометалургії, доцент кафедри Прикладної фізики матеріалознавства КАУ.


Мета навчального курсу полягає в наданні слухачам глибоких знань про процеси деформування та руйнування матеріалів і конструкцій, а також в розвитку навичок аналізу та прогнозування фізико-механічних процесів в конструкційних матеріалах під дією зовнішнього впливу. Цей курс дозволить розширити розуміння фундаментальних принципів механіки матеріалів, вивчити процеси деформування матеріалів під впливом навантажень і зрозуміти, як ці деформації впливають на міцність та роботоздатність конструкцій, ознайомитись з різними методами визначення міцності та тріщиностійкості матеріалів і конструкцій, включаючи лабораторні дослідження та обчислювальні методи. Це допоможе слухачам розвити навички аналізу, проектування та вдосконалення матеріалів і конструкцій, що є важливими для інженерної сфери, будівництва, аерокосмічної промисловості, автомобілебудування та багатьох інших галузях.

Необхідні знання
базові знання алгоритмів ШІ та ML, фізики суцільних середовищ, матеріалознавства, механіки матеріалів, принципів проектування та експлуатації типових конструкцій і компонентів 

Набуті навички

  • розуміння принципів промислових революцій та підходів до сталої економіки;
  • розуміння концепції цифрових двійників та їх застосування;
  • знання про типові принципи, що регулюють проектування, експлуатацію та обслуговування сталої інфраструктури;
  • розуміння концепції «Матеріали 4.0» та її аналогії з розвитком матеріалів під час промислових революцій;
  • знання про характерні особливості, необхідні для реалізації компоненту цифрових двійників для «Матеріалів 4.0».

Дізнатися більше про курс та викладача можна з цього відео

  

Навчання на курсі безкоштовне. По закінченню курсу всі студенти отримають сертифікати із зазначенням кількості кредитів ECTS.

Курс є частиною проєкту BOOSTalent.