ПЕРЕДОВІ КЕРАМІЧНІ НАНОКОМПОЗИТИ

ПЕРЕДОВІ КЕРАМІЧНІ НАНОКОМПОЗИТИ

10 Червня 2024

Рівень: просунутий
Мова: англійська
Формат: онлайн
Тривалість курсу: 15 годин (0,5 ECTS)

Старт: з 10.06.2024 (онлайн лекції в ZOOM, доступ до матеріалів на платформі eduportal.kau.org.ua)

Цільова аудиторія: студенти та аспіранти спеціальностей матеріалознавство, машинобудування
Реєстрація.

Викладач: Згалат-Лозинський Остап Броніславович, заступник директора, провідний науковий співробітник Завідувач відділу Термомеханічної обробки тугоплавких матеріалів, Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України.

Курс присвячений кераміко-керамічним композитним матеріалам, що характеризуються макроскопічно однорідною структурою, з особливим акцентом на часткові нанокомпозитні системи. Лекція охоплюють обговоренню методів синтезу нанокомпозитних керамічних порошків, підкреслюючи ключову роль цього виробничого етапу у формуванні мікро/наноструктурних характеристик композитів та їхніх подальших властивостей. Розглянуто характеристики однофазної нанокристалічної кераміки та деяких композитів та наноструктуровані композити. Заключна лекція присвячена практичному маршруту від методів синтезу нанокомпозитних керамічних порошків до консолідації нанокомпозиту, підкреслюючи ключову роль цього етапу виробництва у формуванні мікро/наноструктурних характеристик композитів та їхніх подальших властивостей.

Необхідні знання
знання з фізики суцільних середовищ, механіки матеріалів, фізичної хімії та матеріалознавства, отримані під час здобуття ступеня бакалавра або магістра.

Набуті навички

По закінченню курсу учасники 

  • знатимуть методи синтезу нанокомпозитних керамічних порошків
  • вмітимуть інтегрувати методи синтезу нанокомпозитних керамічних порошків, консолідації нанокомпозиту у виробничий процес як етап формування мікро/наноструктурних характеристик композитів та їх подальших властивостей.

Навчання на курсі безкоштовне. По закінченню курсу всі студенти отримають сертифікати із зазначенням кількості кредитів ECTS. Курс є частиною проєкту BOOSTalent.