Розвиваєте deep tech?

Ми допоможемо на
будь-якому етапі!

Методи дослідження властивостей, структури та складу сталей і сплавів

Методи дослідження властивостей, структури та складу сталей і сплавів

Рівень: початковий
Мова: українська
Формат: онлайн
Тривалість курсу: 15 годин (0,5 ECTS)

Старт: з 05.04.2024 (самостійне проходження)

Доступність: самостійне навчання на основі відео та текстових матеріалів на платформі eduportal.kau.org.ua, проходження фінального тестування;
Цільова аудиторія: студенти та аспіранти спеціальностей матеріалознавство, машинобудування
Реєстрація.

Викладач: д-р техн. наук, Костін Валерій, провідний науковий співробітник Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона Національної академії наук України (Металознавство та термічна обробка металів), доцент кафедри Прикладної фізики матеріалознавства КАУ.


Курс лекцій МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ, СТРУКТУРИ ТА СКЛАДУ СТАЛЕЙ І СПЛАВІВ містить вичерпний огляд методів вивчення хімічного складу, структури та властивостей сталей і сплавів, а також включає практичні навички, необхідні для проведення лабораторних досліджень і аналізу даних. Ці знання сприятимуть глибокому розумінню матеріалів і підготують до розв'язання фундаментальних та практичних задач у галузі сучасного матеріалознавства.

Необхідні знання
Базові знання з загальної фізики, механіки матеріалів, фізичної хімії та матеріалознавства, отримані під час здобуття ступеня бакалавра.

Набуті навички

Навчання на курсі безкоштовне. По закінченню курсу всі студенти отримають сертифікати із зазначенням кількості кредитів ECTS.

По всім питанням заповніть, будь ласка, форму