Розвиваєте deep tech?

Ми допоможемо на
будь-якому етапі!

Основи фазових перетворень у металах і сплавах

Основи фазових перетворень у металах і сплавах

Основи фазових перетворень у металах і сплавах

Рівень: середній

Мова: Українська

Формат: online

Тривалість курсу: 15 годин 

Цільова аудиторія: Студенти та аспіранти спеціальностей матеріалознавство, машинобудування.

Викладач: д-р техн. наук, Костін Валерій, провідний науковий співробітник Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона Національної академії наук України (Металознавство та термічна обробка металів), доцент кафедри Прикладної фізики таатеріалознавства КАУ

Доступність: Доступний завжди. Самостійне навчання на основі відео та текстових матеріалів на платформі eduportal.kau.org.ua, проходження фінального тестування;

Реєстрація.

Необхідні знання:

Фізика, математика, кристалічна будова металів і сплавів, термічна обробка металів і сплавів, методи дослідження властивостей сплавів.

Набуті навички:

Студенти отримують основні знання про умови кристалізації сплавів, фактори, що впливають на кристалізацію (розмір критичного зародка, ступінь переохолодження, швидкість зародження центрів кристалізації та швидкість росту кристалів), особливості зародження гомогенної та гетерогенної фази. Визначати роль дифузії на процеси фазових перетворень. Визначати вплив дислокаційної структури та дисперсних включень на особливості фазових перетворень. Визначити структуру зливка і шва та характерні зони.

Буде розв'язані основні поняття теорії металів (метал, сплав, механічна суміш, твердий і рідкий розчин, хімічна сполука). Знати правило фаз Гіббса та типи твердих розчинів (розчини занурення, заміщення та віднімання). Принципи побудови діаграми стану, основні лінії на діаграмі стану (ліквідус, солідус, конод). Знати різницю між різними діаграмами стану, використовувати правило важелів (сегментів) для визначення складу та кількості фаз, знати загальні типи діаграм стану (евтектична, пертектична, монотектична, евтектоїдна, перетектоїдна) та вплив діаграми стану властивості сплавів. Вміти визначати на діаграмі дзалізо-вуглець основні фази (ферит, аустеніт, графіт, цементит). Розрізняти  діаграми нерівноважних перетворень - ізотермічні та термокінетичні, мікроструктуру сталі, знати вплив вуглецю та легуючих елементів на мікроструктуру сталі

 

Дізнатися більше про курс та викладача можна з цього відео

Курс безоплатний. Після його проходження всі учасники, які виконають програму та складуть тест, отримають сертифікати з об'ємом кредитів ЄКТС (0,5 кредита).

По всім питанням заповніть, будь ласка, форму