Розвиваєте deep tech?

Ми допоможемо на
будь-якому етапі!

Фундаментальні основи деформування та руйнування матеріалів і конструкцій

Фундаментальні основи деформування та руйнування матеріалів і конструкцій

Запрошуємо на новий навчальний курс "Фундаментальні основи деформування та руйнування матеріалів і конструкцій"

Рівень: середній
Мова: українська
Формат: онлайн
Тривалість курсу: 15 годин (0,5 ECTS)

Старт: з 15.04.2024 (самостійне проходження)

Доступність: самостійне навчання на основі відео та текстових матеріалів на платформі eduportal.kau.org.ua, проходження фінального тестування;
Цільова аудиторія: студенти, аспіранти та викладачі зі спеціальностей матеріалознавство, механіка деформівного твердого тіла, механічна інженерія

Реєстрація.

Викладачі: 

д-р техн. наук, Костін Валерій, провідний науковий співробітник Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона Національної академії наук України (Металознавство та термічна обробка металів), доцент кафедри Прикладної фізики матеріалознавства КАУ.

д-р техн. наук, Олексій Міленін,  провідний науковий співробітник Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона Національної академії наук України, Відділ математичних методів дослідження фізико-хімічних процесів у зварюванні та спеціальній електрометалургії, доцент кафедри Прикладної фізики матеріалознавства КАУ.


Мета навчального курсу полягає в наданні слухачам глибоких знань про процеси деформування та руйнування матеріалів і конструкцій, а також в розвитку навичок аналізу та прогнозування фізико-механічних процесів в конструкційних матеріалах під дією зовнішнього впливу. Цей курс дозволить розширити розуміння фундаментальних принципів механіки матеріалів, вивчити процеси деформування матеріалів під впливом навантажень і зрозуміти, як ці деформації впливають на міцність та роботоздатність конструкцій, ознайомитись з різними методами визначення міцності та тріщиностійкості матеріалів і конструкцій, включаючи лабораторні дослідження та обчислювальні методи. Це допоможе слухачам розвити навички аналізу, проектування та вдосконалення матеріалів і конструкцій, що є важливими для інженерної сфери, будівництва, аерокосмічної промисловості, автомобілебудування та багатьох інших галузях.

Необхідні знання
базові знання з механіки суцільного середовища, опору матеріалів та загального матеріалознавства 

Набуті навички

розуміння фізико-механічних процесів, що визначають характер деформації та руйнування матеріалів;

знання про особливості деформації та руйнування типових матеріалів різних класів;

навички проведення основних розрахунків міцності та роботоздатності типових конструкцій;

базові знання порядку використання методів штучного інтелекту для управління цілісністю відповідальних конструкцій і компонентів. 

Дізнатися більше про курс та викладача можна з цього відео

Навчання на курсі безкоштовне. По закінченню курсу всі студенти отримають сертифікати із зазначенням кількості кредитів ECTS.

По всім питанням заповніть, будь ласка, форму