Передові порошкові технології

Передові порошкові технології

05 Квітня 2024

Рівень: просунутий
Мова: англійська
Формат: онлайн
Тривалість курсу: 15 годин (0,5 ECTS)

Старт: з 05.04.2024 (самостійне проходження)

Доступність: самостійне навчання на основі відео та текстових матеріалів на платформі eduportal.kau.org.ua, проходження фінального тестування;
Цільова аудиторія: студенти та аспіранти спеціальностей матеріалознавство, машинобудування.


Реєстрація.

Викладач: Згалат-Лозинський Остап Броніславович, провідний науковий співробітник Завідувач відділу Термомеханічної обробки тугоплавких матеріалів, Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України.


Лекційний курс "ПЕРЕДОВІ ПОРОШКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" базується на практичному досвіді досліджень і розробок наноструктурованих матеріалів від їх синтезу до консолідації. Розглядаються основні принципи інженерії структури матеріалів. Наведено приклади застосування сучасних технологій іскроплазмового спікання, мікрохвильового спікання та спікання з регульованою швидкістю для виготовлення об'ємних наноструктурованих матеріалів різного функціонального призначення.


Необхідні знання
знання з фізики суцільних середовищ, механіки матеріалів, фізичної хімії та матеріалознавства, отримані під час здобуття ступеня бакалавра або магістра.

Набуті навички

  • знання підходів до обробки наноматеріалів, володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі матеріалознавства та вміти використовувати їх для професійної діяльності на межі предметних областей.
  • здатність інтегрувати існуючі порошкові технології в переробку керамічних матеріалів та проектувати структуру матеріалів для покращення їх властивостей.

Дізнатися більше про курс та викладача можна з цього відео

Навчання на курсі безкоштовне. По закінченню курсу всі студенти отримають сертифікати із зазначенням кількості кредитів ECTS.